Privacy Policy

PRIVACY POLICY

  1. De cliënt voorziet Smile Bright Shop vooraf gaande aan de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Smile Bright Shop aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoortte begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.

 

  1. Smile Bright Shop neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in het geautomatiseerde klantenbestand.

 

  1. Smile Bright Shop is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft meegedeeld tijdens de intake en/of behandeling.

 

  1. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

  1. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Smile Bright Shop verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.